מכר מקרקעין – יזהר המוכר!!!

מכר מקרקעין – יזהר המוכר!!!

במשפט הישראלי המוכר צריך לידע את הרוכש בכל אי-התאמה עובדתית בנכס הנמכר, היה ולא גילה -הרוכש רשאי לדרוש פיצויים!

קרא עוד