דיני עבודה

שאלת קיומם של יחסי עובד מעביד, פיצויי פיטורין, הלנת שכר, בכל אלה ועוד עוסק משרדינו.

אם אתה מתלבט האם הינך קבלן, או אולי בעצם שכיר? ויש לך הסכם עבודה כ"קבלן עצמאי" מול "לקוח", ייתכן מאד שאתה בעצם "עובד שכיר" ומגיעות לך זכויות ע"פ החוק. כיצד יודעים?

מהות היחסים שנוצרה בינך לבין ה"לקוח" שלך, היא זו שבעצם תגדיר, הלכה למעשה, אם אתה "שכיר" או "עצמאי".

חושבים שאולי אתם בעצם שכירים ומגיעות לכם זכויות על פי חוק?

צרו איתנו קשר ונעזור לכם.


.